Предпечат


Предпечатната подготовка включва:

  • Тифецване на снимки (изрязване по контур)
  • Набор на текст и страниране (Разполагане на части от документ върху страницата)
  • Векторизиране в криви