Печат

Предпечатната подготовка включва:

 • Тифецване на снимки (изрязване по контур)
 • Набор на текст и страниране (Разполагане на части от документ върху страницата)
 • Векторизиране в криви

Предлагаме на своите клиенти дизайн и изработка на висококачествен корпоративен дизайн.

 • Лога
 • Визитки
 • Брошури
 • Албуми
 • Менюта
 • Плакати
 • Календари
 • Каталози
 • Обложки за дискове
 • и др.